Ретроспективна             изложба Съобщение във в-к “3та възраст” за откритата изложба на Димитър Тодоров - Жарава в салона на “Фестинвест”. Автор: Николай Желев В-к “Трета възраст” 23 април 1998 г.       100 г. от раждането на        Димитър Тодоров - Жарава Бюлетин на БТА за 50 г.      българска анимация   Съобщение в “КЕШ”    за изложбата на Жарава Културен дом “Искър” почита бащата на нашата               анимация  Внук на опълченец е  баща на родната анимация Автор: Калин Каролев в-к “Труд”, бр. 23 от 1998 г.
И в България се правят трик - филми При българския Уолт Дисни - Историята на едно хрумване - Артистът на пружини - Бъдещето на трик-филма у нас. / В-к “Земляк” , бр. 100, 28 дек.1946 г. 8000 рисунки = 300 метра = 12 минути У нас се произвеждат вече и мултипликационни филми с рисувани герои и дървени артисти Автор: Конст. Фортунов - 1938 г. - “Нова кинематографична лента” - патент на Димитър Тодоров - Жарава - 1946 г. - “И в България се правят трикфилми”, в-к “ЗЕМЛЯК” бр.100, от 28.декември 1946 г.  - 1948 г. - 1954 г. - Димитър Тодоров е режисьор на създадения от него отдел за анимационни и мултипликационни филми към “Българска кинематография”. - 1949 г. - “У нас се произвеждат вече и мултипликационни филми, рисувани герои и дървени артисти. / 8000 рисунки = 300 метра = 12 минути / бр. 90, 22.октомври - 1952 г. “Нашите първи мултипликационни филми” - в-к “Отечествен фронт” - 1953 г.  “Нов български рисуван филм”, в-к “Вечерни новини”, 20 януари 1953 г. БАЩАТА НА БЪЛГАРСКАТА АНИМАЦИЯ Изложба реабилитира българския Уолт Дисни Обширна статия за Първата ретроспективна изложба на Димитър Тодоров - Жарава през март 1998 г. Автор: Георги Ангелов В-к “Демокрация” 1998 г. ASIFA информационен бюлетин В една страница на три езика са публикувани в ASIFA данни за основоположника на анимацията в България, Димитър Тодоров. Автор: Роман Мейцов ASIFA - бр.2 / 1971 г. Компактдиск разкрива кой е истинският баща на анимацията ни Бащата на трик- филмите... Обширен материал, в който журналистът е акцентирал на някои малко известни факти от живота на Димитър Тодоров - Жарава Автор: Добри Григоров В-к “СЕГА”, 21 март 1998 г. Енциклопедия на българското изобразително изкуство ЖАРАВА - /псевд. на Димитър Тодоров Димитров - живописец. Роден на 8 септ. 1901 г. в гр. Шумен. Завършва /1925 г./ живопис в Художествената академия, София, при проф. Н. Ганушев и декоративно изкуство / 1930 г./ при проф. Ст. Баджов... Така се роди българската анимация Обширна публикация във в-к “Поглед” съдържаща голяма част от ръкописа на Жарава за първите години на трик-филма у нас. Автор: Георги Ангелов В-к Поглед, 25 август 1980 г. Нашите първи мултипликационни филми Обширна статия за дейността на новосъздаденото студио за мултипликационни филми у нас. Автор: Чавдар Гешев В-к “Свят” от 22 окт. 1949 г. Статия  отразяваща откриването на Първата ретроспективна изложба на Димитар Тодоров - Жарава, на която бе представен компактдиск съдържаш мултимедиен продукт за живота и делото на Жарава. Автор: Виолета Цветкова В-к “Континент”, 24 март 1998 г.   Половин век българска анимация Кратко съобщение във вестник “Стандарт”  за Първата ретроспективна изложба на Димитър Тодоров - Жарава през 1998 г. Автор:: Борис Ангелов В-к “Стандарт” от 23 март 1998 г. Нов български рисуван филм Обширен разказа за първия български цветен анимаци- онен филм “Горска република”. В-к “Вечерни новини” 20 ян. 1953 г. Някои публикации в пресата:
eXTReMe Tracker
ExactSeek: Relevant Web Search