Интервюта Здрава Прахова - саморъчно написано свидетелство - 29 I 1955 г. Била е художник-аниматор в колектива на Жарава от създаването на Студията за мултипликационни филми от 1948 г. до 1954 г. Писмено свидетелство за създаването на Студията за анимационни филми и за репресиите над Жарава след назначаването на Тодор Динов като втори режисьор.
Живка Енчева  Била е художник-аниматор в колектива на Жарава от създаването на Студията за мултипликационни филми  от 1948 г. до 1951 г. Напуснала е Студията поради заболяване на очите и. Работи до края на живота си като живописец. Весела Гайтанджиева  Била е жудожник-аниматор в колектива на Жарава от създаването на Студията за мултипликационни филми Напуска Студията за мултипликационни филми през 1954 г. Душка Тодорова Дъщеря на Димитър Тодоров - Жарава. Разказва спомени за своя именит баща, как е експериментирал и изследвал движения на кукли в домашното студио години преди създаването на студията за мултипликационни филми. - 1938 г. - “Нова кинематографична лента” - патент на Димитър Тодоров - Жарава - 1946 г. - “И в България се правят трикфилми”, в-к “ЗЕМЛЯК” бр.100, от 28.декември 1946 г.  - 1948 г. - 1954 г. - Димитър Тодоров е режисьор на създадения от него отдел за анимационни и мултипликационни филми към “Българска кинематография”. - 1949 г. - “У нас се произвеждат вече и мултипликационни филми, рисувани герои и дървени артисти. / 8000 рисунки = 300 метра = 12 минути / бр. 90, 22.октомври - 1952 г. “Нашите първи мултипликационни филми” - в-к “Отечествен фронт” - 1953 г.  “Нов български рисуван филм”, в-к “Вечерни новини”, 20 януари 1953 г. БАЩАТА НА БЪЛГАРСКАТА АНИМАЦИЯ
eXTReMe Tracker
ExactSeek: Relevant Web Search