Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "П И С М А" - Джон Нютън
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Джон Нютън  /1725 - 1807/
 

 
П И С М А
--- Въпроси и Отговори ---
00 Въведение
01 А или Благодатта на покълването, Марк 4:28
02 Б или Благодатта на класа, Марк 4:28
03 В или Пълно зърно в класа, Марк 4:28
04 Общение с Бога
05 Духовна слепота
06 Правилната употреба на Закона
07 За капаните и трудностите свързани със служението на благовестието
08 Белези на призива за служение
09 Някои недостатъци в християнския характер
10 Обичай братята
11 Доктрина за избора и пребъдването във вярата
12 Божествено водителство
13 Практическо въздействие на вярата
14 Семейно поклонение
15 Изкушение
16 Какво може да постигне вярващият в този живот?
17 Блаженството на вярващия
18 Как да устоим близо до Господа
19 Ползата от страданието
20 Вседостатъчността на Христос
21 Покорство на Божията воля
 
 
 
   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:


                                                                  Download
   
 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker