Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
    Жан Калвин
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Жан Калвин
  /1509 - 1564/
 

Калвин отдава голямо значение на обучението в християнската вяра. В Институтите на християнската религия той защитава катехизисното обучение, “в което децата и подрастващите ще излагат своята вяра пред Църквата. Но най-добрият метод на катехизисно обучение би бил да имаме учебник, написан с тази цел, съдържащ и обобщаващ в прост вид повечето от членовете на нашата религия, върху които цялата църква на вярващия трябва да е съгласна без противоречия. Десетгодишното дете ще се представя пред църквата, за да заяви своята изповед на вярата, ще бъде изпитано по всеки въпрос и ще отговаря на всеки; ако не знае нещо или не го разбира достатъчно, ще бъде учен. Така докато църквата гледа кто свидетел, той ще изповядва единната, истинна и искрена вяра, в която вярващите трябва с един ум да хвалят Бога.

 
 
Ако имахме такава дисциплина днес, това със сигурност би подбудило някои лениви родители, които безчувствено пренебрегват обучението на своите деца като въпрос без значение за тях; защото тогава не биха могли да го пренебрегват без да си навлекат общественото неодобрение.
 

 
Институти на християнската религия
 
Институти на християнската религия
Прочит на всичките четири тома "Институти на християнската религия" от Жан Калвин.
 

 
Библейско християнство
 
Това е много съкратен вариант на класическото произведение на Калвин  "Институти на християнската религия" -  подготвен от  Б.Р.Ууд
 
 

 
 
 

 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  "28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker