Господ Иисус Христос  
 
аудио свидетелства
текстови свидетелства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 "Дъновизмът без маска"    
       
Електронна версия на Библията  
  Cross BG Bible - win/linux - ZIP    
 
Проповед на Пол Уошър - 2002г. / текст - на български език / - Спасен ли си?
  Проповед на Пол Уошър - 2002г. / видео - дублиран на български език / - Спасен ли си?
       
Живото доказателство - филм за началото на човешкия живот /сърцето тръгва на 18ия ден/
  Една нишка от ДНК съдържа информация с обем 600 000 страници или 300 000 000 думи
   
Тихият вик - филм с автентични кадри какво представлява абортът. Абортът е убийство!!!
       
Проповедта на планината на Господ Иисус Христос