Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
  
"Аз съм пътят, и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене" - Исус Христос
АУДИО КНИГА
 
Робството на волята
Д-р Мартин Лутер
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
I - ВЪВЕДЕНИЕ
> Въведение
 
 
II - КРИТИКА НА ПРЕДГОВОРА НА ЕРАЗЪМ
 
> За необходимостта от твърдения в християнството
> За яснотата на Писанието
> За важността на това да знаем каква сила има “свободната воля”
> За определящото Божие предузнание
> За важността на това да знаем, че Бог определя всички неща
> За предполагаемите ползи от подтискането на определени истини
> За предполагаемите вреди от прогласяването, че Бог предопределя всички неща
> За доброволността на предопределените действия
> Че волята, която няма сила без благодат, не е свободна
> Заключение на този раздел
 
 
 
III - КРИТИКА НА ВЪВЕДЕНИЕТО НА ЕРАЗЪМ
 
> Че авторитетът на древните не може да бъде сигурно доказателство за “свободната воля”
> Че истинската църква, която е скрита за човешкия поглед, не греши
> Че всички учения трябва да бъдат изпитвани и преценявани чрез Писанието
> Че учението на Писанието е ясно и открито
> Че човешката слепота не опровергава яснотата на Писанието
> За непоследователността на Еразъм в позоваването на древността
 
 
 
IV - КРИТИКА НА АРГУМЕНТИТЕ НА ЕРАЗЪМ ЗА "СВОБОДНАТА ВОЛЯ"
 
> За определението на Еразъм за “свободната воля”
> Прем. Ис. Сир. 15:14-17: неубедително свидетелство
> За разделянето от Еразъм на три възгледа за “свободната воля”
> Прем. Ис. Сир. 15:14-17 (продължение): човекът, като подчинен на Божията воля, не е свободен
> Че заповедта не винаги означава способност за изпълнение
> Че аргументът на Еразъм, ако е верен, би създал цялостна способност
> Бит. 4:7: задължението не означава способност
> Вт. 30:19, и т.н.; законът е предназначен да дава познание за греха
> За объркването от Еразъм на закона и благовестието в Зах. 1:3; Ер. 15:19; Езек. 18:23, и т.н.
> За Бога, проповядван и непроповядван, и за Неговата открита и Неговата тайна воля
> Вт. 30:11-14: задължението не е доказателство за способност
> Мат. 23:37: човекът не трябва да надзърта в тайната Божия воля
> Мат. 19:17: законът показва безсилието на човека и спасителната сила на Бога
> Че предназначението на предписанията в Новия Завет е да ръководят оправданите
> Че основанието за награда в Новия Завет е Божието обещание, а не човешките заслуги
> Мат. 7:16; Лука 23:34; Йоана 1:12; Рим. 2:4: неизбежността не унищожава моралната отговорност
 
 
 
V - КРИТИКА НА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ОТ ЕРАЗЪМ НА ТЕКСТОВЕТЕ, КОИТО ОТРИЧАТ “СВОБОДНАТА ВОЛЯ” -  I
 
> За оценката на Еразъм за въпросните текстове
> Че метафорите не могат да бъдат поставяни в Писанието без подходяща причина
> За обяснението на Еразъм за закоравяването на Фараона
> За Божия начин на изработване на зло в човека
> За Божия начин на закоравяване на човека
> За закоравяването на Фараона
> Рим. 9:15.: доказателство, че Павел учи Божието предопределящо предузнание
> Че естественият разум трябва да признае, че Божествената свобода означава човешка неизбежност
> Рим. 9:15. (продължение
> Че неизбежността не означава принуда: случаят с Юда
> Мал. 1:2-3: правилно цитирано от Павел за доказване на върховенството на Бога в благодатта
> За грънчаря и глината
> За Божията праведност в оправдаването и осъждането на грешниците
> Че Павел приписва човешкото спасение единствено на Бога
 
 
 
VI - КРИТИКА НА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ОТ ЕРАЗЪМ НА ТЕКСТОВЕТЕ, КОИТО ОТРИЧАТ “СВОБОДНАТА ВОЛЯ” - II
 
> Бит. 6:3: значението на “плът”
> Бит. 8:21 и 6:5: Извратеността на човечеството
> Ис. 40:1-2: човекът под закона може само да греши
> Ис. 40:6-7: човекът е изцяло “плът”
> Ер. 10:23: човешкото безсилие
> Пр. 16:1; 21:1: Божието върховенство над човека
> Йоана 15:5: значението на “нищо”
> Че “свободната воля” не следва от сътрудничеството на човека с Бога
> Заключение на този раздел
 
 
 
VII - БИБЛЕЙСКОТО УЧЕНИЕ ЗА РОБСТВОТО НА ВОЛЯТА
 
> Рим. 1:18.: универсалната вина на човечеството отрича “свободната воля”
> Рим. 3:9., 19.: универсалното господство на греха отрича “свободната воля”
> Че делата, които оправдават, не са просто церемониални дела
> Че законът е предназначен да води към Христос като дава познание за греха
> Рим. 3:21-26: учението за спасение чрез вяра в Христос отрича “свободната воля”
> Че пелагианското учение за заслугите е по-малко порочно от това на схоластиците и Еразъм
> Рим. 4:2-3: пълната неприложимост на делата в праведността на човека пред Бога
> За други аргументи против “свободната воля,” непосочени тук
> За убедителността на Павел против “свободната воля”
> Рим. 8:5: състоянието на човека без Духа
> Рим.10:20; 9:30-31: спасението по благодат не предполага предварително старание
> Йоана 1:5, 10-13, 16: спасението за грешния свят е по Христовата благодат само чрез вяра
> Йоана 3:1.: случаят с Никодим
> Йоана 14:6; 3:18, 36, 27, 31; 8:23: спасението е само чрез Христос
> Йоана 6:44: неспособността на човека да повярва в благовестието
> Йоана 16:9: естественото разпространение на неверието
> Рим. 7; Гал. 5: силата на “плътта” в светиите отхвърля “свободната воля”
> За спокойствието в това да знаеш, че спасението не зависи от “свободната воля”
>За вярата в справедливостта на Бога в Неговото отношение към хората
 
 
VIII - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
> Заключение
 
 

 
Историческо и теологично въведение
"Робството на волята" - текст
 

 
съдържание
 
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 

 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
         
         
         
 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
eXTReMe Tracker