Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Исус Христос.
line decor
 
        - "...кой може да се спаси?"   
        - А Исус ги погледна и рече им: "За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно."    Мат.19:25-26
 Новото в сайта
   
   
"ИЗПИТАНИЕТО И ТРИУМФЪТ НА ВЯРАТА"
Самюел Ръдърфорд 1600 - 1661
 
"РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА"
Матю Хенри 1662 - 1714
 
"ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА ХРИСТОС"
Томас Мантън 1620 - 1677
 
"Чудна благодат"
/ Историята и Богословието на Калвинизма /
 
 
 ПОРЕДИЦА - "Основни учения на Реформацията"
 
 "И така, това, което проповядвам, не е някаква новина; то не е ново учение. Аз обичам да прогласявам тези силни старовремски учения, наричани с галеното име Калвинизъм, но които със сигурност са откритата Божия истина в Христос Исус. Чрез тази истина аз се отправям на пътешествие в миналото и навсякъде, където отивам, виждам църковни бащи, изповедници, мъченици, да стават на крака, за да ме поздравят. . .
Като възприемам тези учения да бъдат стандарт на моята вяра, виждам земята на древните населена с мои братя, виждам множества, които изповядват същата вяра като мен и изповядват, че това е религията на Божията Църква. "


Чарлс Хедън Спърджън
The New Park Street Pulpit, Vol. I  1856 г.

"Ние не можем да проповядваме Христос и Него разпнат, ако не проповядваме това, което днес се нарича Калвинизъм. Калвинизъм е неговото галено име; Калвинизмът е самото Благовестие, и нищо друго."

Чарлс Хедън Спърджън
Автобиография 1897 г.
 

 
Жан Калвин
 
 
 
 Институти на християнската религия
9. ВСИЧКИ ПРИНЦИПИ НА БЛАГОЧЕСТИЕТО БИВАТ РАЗРУШАВАНИ ОТ ФАНАТИЦИТЕ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ПИСАНИЕТО С ОТКРОВЕНИЯ.
 
(1. Фанатиците погрешно се позовават на Святия Дух.

Онези, които, отхвърляйки Писанието, си въобразяват, че имат някакъв особен начин да стигнат до Бога, са не толкова под влиянието на грешки, колкото на лудостта. Защото напоследък се появиха разни лекомислени хора, които, макар да излагат силно превъзходството на Духа, отхвърлят всяко четене на самите Писания и осмиват простотата на онези, които само се наслаждават в това, което те наричат мъртва и смъртоносна буква. Но аз бих желал те да ми кажат какъв дух е този, чието вдъхновение ги издига до такава висота, че да смеят да презират учението на Писанието като посредствено и детинско. Ако те отговорят, че това е Христовият Дух, тяхната увереност е много смехотворна; тъй като, предполагам, те ще признаят, че апостолите и другите вярващи в ранната Църква не са били просветени от някакъв друг дух. Никой от тези, обаче, не се е научил да презира Божието Слово, но всеки е бивал пропит с все по-голяма почит към него, както съвършено ясно свидетелствуват техните писания. И наистина, това е било предсказано чрез устата на Исая. Защото когато той казва, “Моят Дух е на теб, и думите Ми, които сложих в устата ти, няма да напуснат устата ти, нито устата на твоето потомство, нито устата на потомството на твоето потомство, казва Господ, от сега и завинаги,” той не свързва древната Църква с някакво чуждо учение, като че ли е обикновен учител по основни неща; той по-скоро показва, че под царуването на Христос истинското и пълно щастие на новата Църква ще се състои в това да бъде управлявана както от Словото, така и от Божия Дух. От тук си правим извода, че тези изверги са виновни за страшно богохулство в разкъсване на части на това, което пророкът съчетава в неразделим съюз. Добавете към това факта, че Павел, дори когато беше отнесен до третото небе, не престава да използва учението на закона и пророците, като по същия начин увещава Тимотей, учител с особени качества, да прилежава в четенето (1 Тим. 4:13). И похвалата, която той произнася спрямо Писанието заслужава да бъде напомнена, а именно, че “то е полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенствуван” (2 Тим. 3:16). Следователно, какво мошеничество на дявола е да си въобразяваме, че Писанието, което води Божиите синове до крайната цел, има само преходна и времена употреба?
Отново, бих желал тези хора да ми кажат дали не са погълнали някой дух, различен от този, който Христос обеща на Своите ученици. Макар че тяхната лудост е безкрайна, тя едва ли ще ги доведе до края, за да изговорят и това. Но какъв Дух обеща да ни изпрати нашият Спасител? Такъв, който няма да говори за Себе Си (Йоана 16:13), а ще предава и внушава истините, които Той самият е дал чрез Словото. Затова и служението на Духа, който ни е обещан, не е да състави нови и нечути досега откровения, или да изкове ново учение, чрез което да бъдем отведени настрана от приетото поучение на благовестието, а да запечата в нашите умове самото учение, което е препоръчано от благовестието.За да прочетете цялата глава: "Институти..." - книга 1 гл. 9  |  съдържание 
 
 
 
Изповед на вярата
 
 
Уестминстърска изповед на вярата - 1647 г.
 
 
 
 Избрано за вас
 
И ние казахме "Добре"!
 
 
 Песни за Божия слава от Душка Тодорова

 
Щом пътят ... С търпение и вяра С колко сълзи
Отче наш Исусе, подай ми ръка Дай ми святост, Боже
Бог е любов Люлчина песен Майчице, миличка ...
 
Отче наш - клип Сваляне на песните
 

 
 
 
 
 

 
 
 Християнска лирика
 
 

ИЗБОРЪТ


Колко години, Господи, aз живях във мрак!
Колко години, Господи, аз живях вьв грях!
Когато искрица жива в сърцето ми светна
запитах се аз: ’’Какво е това?”

През колко вълнения душата ми мина...
Несвикнала бях да живея така.
Животът в света ме викаше лукаво:
”Ела, защото ще жалиш след това"

И люшках се аз - "Да отида ли там
или да бъда с Христа?"

А Той канеше ме нежно:
”Ела, не бой се!
При Мен не ще бъдеш голяма звезда,
но ще имаш живот вечен във вечността.”

А Сатана тайно в ухото ми шептеше:
”Не слушай Го! Защо да скучаеш във вечността,
когато можеш живота хубав и лъскав,
да изживееш във греховността?

Живей, колко ти остава?
Опитай от всичко:
вино, наркотици, блясък,
любов до забрава...

Изведнъж гняв надигна се в мен
и аз изкрещях;
Във името на Христа
замълчи, Сатана!

Животът е мой и аз ще реша!
Доста живях и видях хубостите с които ме омайваш:
Живот изпълнен със блясък, но пълен със грях.
Живот изпълнен със блясък, но пълен със страх...

Лицемерие и лустро, поквара и престорен смях...
Е, и какво ми ти предлагаш?
0, зная, зная вече за езерото огнено и мъките адски...
Не! Не искам това!

Със Исус желая аз, да бъда там - във вечността!


Д. Л.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 

Share |
 

 


     Десетте Божии заповеди
 

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мен.

2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.

5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействай.

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.

10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.

   


 
 
    Никео - Цариградски Символ на Вярата

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти oт Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.
 
 

 
    Апостолски символ на вярата
 
1. Вярвам в Бога Отца Вседържителя, Творец на небето и земята.

2. И в Иисуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ:

3. Който е заченат от Дух Свети и е роден от Дева Мария,
4. Който пострадал при Пилат Пон¬тийски, бил разпнат на кръст и бил погребан,

5. Който слязъл в ада и в третия ден възкръснал от мъртвите,

6. Който се възнесъл на небесата и седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия.

7. Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите.

8. Вярвам в Светия Дух.

9. Вярвам в светата католическа (съборна) Църква, в общението на светиите,

10. в опрощаването на греховете,

11. във възкресението на плътта (на мъртвите),

12. във вечния живот. Амин.

 

 
 
"...Това е чистото и истинно благочестие, а именно, упование в Бога, съчетано със сериозен страх – страх, който както включва в себе си съзнателно страхопочитание, така и носи със себе си законно поклонение, както е предписано от закона. И трябва да бъде по-внимателно отбелязано, че всички хора безразборно отдават почит на Бога, но много малко наистина Го почитат. Отвсякъде има изобилие на показни церемонии, но искреността на сърцето е рядка."

                                                            Жан Калвин    "Институти..." 1:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изтеглете приложението на сайта "Покаяние" за Android.
 
 
Уилям Перкинс 
 
Ричард Бакстър
 
Хорациус Бонар
 
Уилям Гътри
 
Джеремая Бъроуз
 
 497г. РЕФОРМАЦИЯ - 2014 г.
 
Джон Флавъл
 
Джeймс Бюканън
 
Джонатан Едуардс
 
Джон Бъниан
 
Томас Уотсън
 
Жан Калвин
 
Стивън Чарнок
 
Джон Оуен
 
Томас Брукс
 
Хенри Скугъл
 
Ейбрахам Буут
 
Ричард Сибс
 
 
Джоузеф Алейн
 
Джон Райл
 
Ралф Венинг
 
Чарлз Спърджън
 
Джордж Уаитфийлд
 
 
Джон Уесли
 
Мартин Лутер
 
Видение за последното време - Д. Уилкерсън
 
Десятък или дарение?
 
Проповедта на планината
 
Божията любов
 
495г. от Реформацията
 
 
 
Статия от д-р Р. Георгиева
 
СЪН И СЪНИЩА
 
ПЪРВИ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ
 
ХИПОКРАТОВА КЛЕТВА
 
КАКВО Е ПОКАЯНИЕ?
 
ПОКАЙТЕ СЕ!
 
С КАКВО НИ ПРЪСКАТ?

 

Аерозолни пръскания на отрова от небето
АЕРОЗОЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Chemtrails
 
 
 
 

Марк 6:12
Те тръгнаха и проповядваха покаяние.

Матей 9:13
...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.

Лука 15:17
Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние

 

 
 
 
 
 
Свидетелства за Божия слава - текст, аудио и видео
  Господи, благослови България! - телевизионно благовестие      
  Вероучение за деца - видео курс по учебника на П. Бобчев от 1941 г.      
  За ересите - за някои от най-разпространените ереси в България      
eXTReMe Tracker
www.dtjarava.eu - Димитър Тодоров - Жарава, бащата на българската анимация разказва стъпка по стъпка историята на създаването и официално през 1948 г.