Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
31 октомври - "Денят на Реформацията"
 
 
Поздравителна беседа с пастор Румен Борджиев
 

 
РЕФОРМАЦИЯТА - 1517 г.
 

497 г. Библейско християнство

 

                         Sola Scriptura!    /  Само Словото!

                         Sola fide!              /  Само чрез вяра!
                         Sola gratia!          /  Само по благодат!
                         Solus Christus!  /  Само чрез Христос!
                         Soli Deo Gloria!  /  Слава, само на Бога
 
 

Това е Божие дело! Това не е човешко дело...

 

На 31 октомври 2014 г. се навършват 497 г. от паметния ден, в който Богът на Библията, чрез своя служител Мартин Лутер, нанася непоправима разруха на папската институционална власт. Как става това? Като остър къс, откъснал се от огромна Канара извисяваща се зад него, августинският монах става средство, куполът на десет вековния духовен мрак обгръщал света, да бъде пробит и разсечен дотолкова, че да нахлуе мощно духовната светлина на Библията по целия свят в цялата си сила и могъщество.

Най-важната придобивка на Реформацията е свободният достъп на всеки човек до Библията и слизането на християнското учение до нивото на всеки отделен вярващ. Ударението върху личната връзка с Бога в лицето на Исус Христос и нуждата от собствено разбиране на Свещеното Писание съживява духовния живот на милиони християни.

Но, през 1534 г. отново се надига сянката на мрака, този път във вид на Контрареформация, в лицето на римокатолическия орден на йезуитите начело с Инаций Лойола. Въпреки изписаното лице имащо вид на благочестие, орденът върши жестоки погроми по цял свят срещу разпространението на Божието слово. Защо? Защото Библията учи хората на покорство само на Исус Христос, а не на човеци, били те дори и папи. Целта е възстановяването на тоталната власт на папата в целия свят. Но въпреки жестокостите и лицемерието, с които си служи елитния отряд на папата, Божието слово продължава да се разпространява победоносно по цялата земя. Милиони са вярващите, които срещат любовта на своя Спасител, изпълнени с истински Библейски знания. "Защото земята ще бъде пълна Със знанието на славата Господна, Както водите покриват морето." Авакум 2:14

Реформацията повлиява изключително много върху развитието на икономическото мислене и развитие, което в много голяма част се основава върху Библейска основа. Тя е огромно явление както в духовно така и в социално отношение. Тя е както Ренесанса и Просвещението.

Този ден, 31 октомври, е приет от всички евангелски вярващи за хронологична граница, която ознаменува мощното връщане на църквата към Библейското християнство, очистено от човешки авторитети, орнаментика и небиблейска набожност…

Както всичко във вселената така и този процес е ръководен Свише. Това става видно от събитията, които следват в исторически план.

Нашият Бог, чрез свои служители, подготвя преводите на Библията в различни страни. В подходящия, според Него момент, дава знанието на Гутенберг, за да разработи печатарската машина, която през 1450 г. е вече факт. През 1455 година Гутенберг издава своята „42-редова Библия“, известна и като Гутенбергова Библия. Отпечатани са около 180 копия, повечето на обикновена хартия, но някои на велен. Печатарската машина бива усъвършенствана, за да започне само след няколко десетилетия да печати Библии в огромни тиражи за всички народи.

За много кратко време, Божието слово е преведено на редица европейски езици: английски, чешки, немски, шведски, финландски, унгарски, холандски, полски, датски и др.

Запознаването на хората с Божието Слово, на техния роден език, довежда до промяна в състоянието на църквата, което от своя страна съдейства за отхвърлянето на римокатолицизма и приемането на реформаторското връщане към Библейското християнство, разпространявано от Апостолите на Христос.

Тези мощни Божествени процеси, които не са по силите дори и на един цял народ, дават отражение в редица държави, които приемат Лутеранството за своя държавна религия.

1527 г. Швеция приема Лутеранството за държавна религия.

1530 г. Финландия приема Лутеранството за държавна религия.

1533 г. Исландия приема Лутеранството за държавна религия.

1539 г. Норвегия приема Лутеранството за държавна религия.

1539 г. Дания приема Лутеранството за държавна религия.

1560 г. Шотландия приема Лутеранството за държавна религия.

1609 г. Холандия приема Лутеранството за държавна религия.

Отдавам личната си дълбока благодарност на Бога, че имам възможността да чета Библията на български език.

В следващите редове ще спомена само някои от хората, които Бог е употребил в различните държави за разпространение на Словото Си.

Може би малцина са тези, които не знаят за предреформаторите и реформаторите, но тъкмо за тях ще са следващите редове. Така, както всяка една сграда има своите основи и етажи, така ще спомена само за някои от личностите, които са в основата на Реформацията.

 
Прочети цялата статия
 
 Новото в сайта
   
"РЕФОРМИРАНИЯТ ПАСТИР"
Ричард Бакстър 1615 - 1691
 
Книга "ЛЕВИТ" от поредицата "ПЕТОКНИЖИЕ" на тв "Покаяние", с п-р Димитър Куличев
 
"ЗА ЖЪТВАТА"
Хорациус Бонар 1808 - 1889
 
"КОРЕНИТЕ НА ВЯРАТА"
Уилям Гътри 1620 -1665
 
"ЩАСТЛИВИТЕ ХОРА"
Джеремая Бъроуз 1600 - 1646

 
Към проповедниците
 
Мартин Лутер към проповедниците
 
“Някои пастири и проповедници са мързеливи и не са добри.
Те не се молят;
те не изучават;
те не четат;
те не изследват Писанието…
Призивът е: внимавай, изучавай, посвети се на четене…
Не можете да четете твърде много Писанието,
това, което четете не можете да четете твърде внимателно,
което четете внимателно не можете да разберете достатъчно добре;
каквото разберете добре не можете да поучавате достатъчно добре;
каквото поучавате добре не можете да живеете достатъчно добре….
Затова, скъпи пастири и проповедници, молете се, четете, изучавайте, бъдете усърдни….
В това зло, срамно време не можем да бъдем лениви, да спим и да хъркаме.”

(Мартин Лутер, WA 53, 218.)
 
 
 
 
 Избрано за вас
 
 
Проповеди на пастор Димитър Куличев
 

 
И ние казахме "Добре"!
 
 
 Песни за Божия слава от Душка Тодорова

 
Щом пътят ... С търпение и вяра С колко сълзи
Отче наш Исусе, подай ми ръка Дай ми святост, Боже
Бог е любов Люлчина песен Майчице, миличка ...
 
Отче наш - клип Сваляне на песните
 

 
 
 
 
 

 
 
 Християнска лирика
 
 

ИЗБОРЪТ


Колко години, Господи, aз живях във мрак!
Колко години, Господи, аз живях вьв грях!
Когато искрица жива в сърцето ми светна
запитах се аз: ’’Какво е това?”

През колко вълнения душата ми мина...
Несвикнала бях да живея така.
Животът в света ме викаше лукаво:
”Ела, защото ще жалиш след това"

И люшках се аз - "Да отида ли там
или да бъда с Христа?"

А Той канеше ме нежно:
”Ела, не бой се!
При Мен не ще бъдеш голяма звезда,
но ще имаш живот вечен във вечността.”

А Сатана тайно в ухото ми шептеше:
”Не слушай Го! Защо да скучаеш във вечността,
когато можеш живота хубав и лъскав,
да изживееш във греховността?

Живей, колко ти остава?
Опитай от всичко:
вино, наркотици, блясък,
любов до забрава...

Изведнъж гняв надигна се в мен
и аз изкрещях;
Във името на Христа
замълчи, Сатана!

Животът е мой и аз ще реша!
Доста живях и видях хубостите с които ме омайваш:
Живот изпълнен със блясък, но пълен със грях.
Живот изпълнен със блясък, но пълен със страх...

Лицемерие и лустро, поквара и престорен смях...
Е, и какво ми ти предлагаш?
0, зная, зная вече за езерото огнено и мъките адски...
Не! Не искам това!

Със Исус желая аз, да бъда там - във вечността!


Д. Л.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 

Share |
 

 


     Десетте Божии заповеди
 

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мен.

2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.

5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействай.

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.

10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.

   


 
 
    Никео - Цариградски Символ на Вярата

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти oт Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.
 
 

 
    Апостолски символ на вярата
 
1. Вярвам в Бога Отца Вседържителя, Творец на небето и земята.

2. И в Иисуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ:

3. Който е заченат от Дух Свети и е роден от Дева Мария,
4. Който пострадал при Пилат Пон¬тийски, бил разпнат на кръст и бил погребан,

5. Който слязъл в ада и в третия ден възкръснал от мъртвите,

6. Който се възнесъл на небесата и седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия.

7. Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите.

8. Вярвам в Светия Дух.

9. Вярвам в светата католическа (съборна) Църква, в общението на светиите,

10. в опрощаването на греховете,

11. във възкресението на плътта (на мъртвите),

12. във вечния живот. Амин.

 

 
Изтеглете приложението на сайта "Покаяние" за Android.
 
Джон Флавъл
 
Джeймс Бюканън
 
Джонатан Едуардс
 
Джон Бъниан
 
Томас Уотсън
 
Жан Калвин
 
Стивън Чарнок
 
Джон Оуен
 
Томас Брукс
 
Хенри Скугъл
 
Ейбрахам Буут
 
Ричард Сибс
 
 
Джоузеф Алейн
 
Джон Райл
 
Ралф Венинг
 
Чарлз Спърджън
 
Джордж Уаитфийлд
 
 
Джон Уесли
 
Мартин Лутер
 
Видение за последното време - Д. Уилкерсън
 
Десятък или дарение?
 
Проповедта на планината
 
Божията любов
 
495г. от Реформацията
 
 
 
Статия от д-р Р. Георгиева
 
СЪН И СЪНИЩА
 
ПЪРВИ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ
 
ХИПОКРАТОВА КЛЕТВА
 
 
ЩО Е ТО ШИСТОВ ГАЗ?
Гледайте филма "ГАЗЛАНД" 
 
КАКВО Е ПОКАЯНИЕ?
 
ПОКАЙТЕ СЕ!
 
С КАКВО НИ ПРЪСКАТ?

 

Аерозолни пръскания на отрова от небето
АЕРОЗОЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Chemtrails
 
 
 
 

Марк 6:12
Те тръгнаха и проповядваха покаяние.

Матей 9:13
...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.

Лука 15:17
Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние

 

 
"Бог става човек, за да превърне Своите създания в Свои синове - не просто да направи хората по-добри, а да сътвори нов вид хора".
К. С. Луис
 
 
 
Свидетелства за Божия слава - текст, аудио и видео
  Господи, благослови България! - телевизионно благовестие      
  Вероучение за деца - видео курс по учебника на П. Бобчев от 1941 г.      
  За ересите - за някои от най-разпространените ереси в България      
eXTReMe Tracker
www.dtjarava.eu - Димитър Тодоров - Жарава, бащата на българската анимация разказва стъпка по стъпка историята на създаването и официално през 1948 г.