Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Исус Христос.
line decor
 
 "Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден."       Йоан 6:44
 
 Новото в сайта
"ЦЕНАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО"
Фредерик Майер 1847 - 1929
 
"ИЗПИТАНИЕТО И ТРИУМФЪТ НА ВЯРАТА"
Самюел Ръдърфорд 1600 - 1661
 
"РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА"
Матю Хенри 1662 - 1714
 
"Чудна благодат"
/ Историята и Богословието на Калвинизма /
 
 
 ПОРЕДИЦА - "Основни учения на Реформацията"
 
 "И така, това, което проповядвам, не е някаква новина; то не е ново учение. Аз обичам да прогласявам тези силни старовремски учения, наричани с галеното име Калвинизъм, но които със сигурност са откритата Божия истина в Христос Исус. Чрез тази истина аз се отправям на пътешествие в миналото и навсякъде, където отивам, виждам църковни бащи, изповедници, мъченици, да стават на крака, за да ме поздравят. . .
Като възприемам тези учения да бъдат стандарт на моята вяра, виждам земята на древните населена с мои братя, виждам множества, които изповядват същата вяра като мен и изповядват, че това е религията на Божията Църква. "


Чарлс Хедън Спърджън
The New Park Street Pulpit, Vol. I  1856 г.

"Ние не можем да проповядваме Христос и Него разпнат, ако не проповядваме това, което днес се нарича Калвинизъм. Калвинизъм е неговото галено име; Калвинизмът е самото Благовестие, и нищо друго."

Чарлс Хедън Спърджън
Автобиография 1897 г.
 

 
Жан Калвин
 
 
 
 Институти на християнската религия
14. В СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА И ВСИЧКИ НЕЩА В НЕГО ИСТИНСКИЯТ БОГ Е РАЗГРАНИЧЕН ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИ БЕЛЕЗИ ОТ ЛЪЖЛИВИТЕ БОГОВЕ.
 С тази глава започва втората част на Книга Първа, а именно, познанието за човека. Някои предварителни допускания.

Сътворението на света като цяло (р. 1 и 2).
Разглеждане на темата за ангелите (р. 3-13).
За лошите ангели или дяволите (р. 13-20).
Практически изводи от историята на сътворението (р. 20-22).


1. В нашите разсъждения не трябва да отиваме отвъд Божието действие на сътворението.

Макар че Исая правилно обвинява поклонниците на лъжливи богове в глупост, за това, че не се учат от основите на земята и от небесния кръг кой е истинският Бог (Ис. 40:21); и пак толкова муден и мързелив е нашият ум, че е необходимо Той да бъде по-ясно очертан, за да може верните да не изпадат в езически измислици. Идеята, че Бог е душата на света, макар че е най-търпимата, която философите са предложили, е нелепа; и следователно е било важно да ни бъде дадено по-ясно познание, за да не се скитаме насам-натам в несигурност. Затова Бог е благоволил да даде описание на сътворението – описание, върху което да се обляга вярата на Църквата, без да търси някакъв друг Бог освен Онзи, Когото Мойсей показва като Създател и Архитект на света.

Първо, в това описание периодът от време така е отбелязан, че верните да проследят непрекъснатата верига от години до произхода на своя род и на всички неща. Това познание е от най-голяма полза не само не само като противоотрова на чудовищните басни, които в древността са съществували и в Египет, и в други части на света, но също и като средство да се даде по-ясно изявление на вечността на Бога противопоставена на раждането на създанието, и по този начин да вдъхнови в нас още по-голямо възхищение. Ние не трябва да бъдем подтиквани от просташките подигравки, че е странно как така на Божеството не е хрумнало да създаде небето и земята по-рано, вместо безделно да позволява да отмине един безкраен период, през който можеше да съществуват хиляди поколения, докато сегашният свят приближава края си преди още да е навършил своята шестхилядна година. Нито е правилно, нито е законно да изследваме защо Бог е забавил всичко толкова много. Ако човешкият ум реши да прави това, той може само да се провали в опита си, нито пък ще бъде полезно за нас да знаем какво Бог, като изпитание за скромността на нашата вяра е благоволил целенасочено да скрие. Мъдри са думите на един добър старец, който, когато някой го запитал в присмеха си какво е правел Бог преди създанието на света, отговорил, че е бил зает да прави ада за любопитните (August. Confess., lib. 11 c. 12.)

Това сурово порицание трябва да подтисне постоянната разпуснатост, която подтиква много да се впускат в порочни и вредни размишления. Накратко, нека да помним, че този невидим Бог, Чиято мъдрост, сила и справедливост са непознаваеми, е представен пред нас в разказа на Мойсей като в огледало, в което се отразява Неговият жив образ. Защото както окото, или замъглено от старостта, или отслабено по някаква друга причина, не може да разграничи нищо без помощта на очила, така (такова е нашето малоумие) ако Писанието не ни насочва в нашето търсене на Бога, ние веднага се втурваме в нашето въображение. Онези, които сега дават свобода на своята сприхавост и отказват да се вслушат в предупреждението, ще научат когато вече е станало твърде късно колко по-добре е със страхопочитание да се отнасят към тайната вола на Бога, отколкото да бълват богохулства, с които да замърсяват небето. Августин справедливо възразява, че винаги, когато се изисква някаква по-висша причина от Божията воля, Бог бива оскърбяван. (Lib. de Gent.). Той също на друго място ни напомня мъдро, че е също толкова неуместно да задаваме въпроси за безкрайни периоди от време както и за безкрайно пространство (De Civit. Dei.). Колкото и голям да е обхватът на небесата, той все пак има ограничени размери. Но ако някой спори с Бога, че празното място надвишава създанието стократно, не трябва ли всеки благочестив ум да намрази тази дързост? Подобна е лудостта на онези, които обвиняват Бога в ленивост, за това, че не им е угодил да създаде света безброй векове по-рано. В своята алчност те се преструват, че отиват отвъд света, като че ли просторната окръжност на небето и земята не съдържа достатъчно многобройни и блестящи неща за да погълне всичките ни сетива; като че ли за период от шест хиляди години Бог не ни е дал достатъчно факти за да упражняваме умовете си в безкрайни разсъждения. Следователно, нека съзнателно да останем ограничени в онези граници, в които Бог е благоволил да ни ограничи и така да сдържаме умовете си, че да ги предпазим от това да се изгубят като се скитат необуздано.За да прочетете цялата глава: "Институти..." - книга 1 гл. 14  |  съдържание 
 
 
 
Изповед на вярата
 
 
Уестминстърска изповед на вярата - 1647 г.
 
 
 
 Избрано за вас
 
И ние казахме "Добре"!
 
 
 Песни за Божия слава от Душка Тодорова

 
Щом пътят ... С търпение и вяра С колко сълзи
Отче наш Исусе, подай ми ръка Дай ми святост, Боже
Бог е любов Люлчина песен Майчице, миличка ...
 
Отче наш - клип Сваляне на песните
 

 
 
 
 
 

 
 
 Християнска лирика
 
 

ИЗБОРЪТ


Колко години, Господи, aз живях във мрак!
Колко години, Господи, аз живях вьв грях!
Когато искрица жива в сърцето ми светна
запитах се аз: ’’Какво е това?”

През колко вълнения душата ми мина...
Несвикнала бях да живея така.
Животът в света ме викаше лукаво:
”Ела, защото ще жалиш след това"

И люшках се аз - "Да отида ли там
или да бъда с Христа?"

А Той канеше ме нежно:
”Ела, не бой се!
При Мен не ще бъдеш голяма звезда,
но ще имаш живот вечен във вечността.”

А Сатана тайно в ухото ми шептеше:
”Не слушай Го! Защо да скучаеш във вечността,
когато можеш живота хубав и лъскав,
да изживееш във греховността?

Живей, колко ти остава?
Опитай от всичко:
вино, наркотици, блясък,
любов до забрава...

Изведнъж гняв надигна се в мен
и аз изкрещях;
Във името на Христа
замълчи, Сатана!

Животът е мой и аз ще реша!
Доста живях и видях хубостите с които ме омайваш:
Живот изпълнен със блясък, но пълен със грях.
Живот изпълнен със блясък, но пълен със страх...

Лицемерие и лустро, поквара и престорен смях...
Е, и какво ми ти предлагаш?
0, зная, зная вече за езерото огнено и мъките адски...
Не! Не искам това!

Със Исус желая аз, да бъда там - във вечността!


Д. Л.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 

Share |
 

 


     Десетте Божии заповеди
 

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мен.

2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.

5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействай.

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.

10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.

   


 
 
    Никео - Цариградски Символ на Вярата

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти oт Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.
 
 

 
    Апостолски символ на вярата
 
1. Вярвам в Бога Отца Вседържителя, Творец на небето и земята.

2. И в Иисуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ:

3. Който е заченат от Дух Свети и е роден от Дева Мария,
4. Който пострадал при Пилат Пон¬тийски, бил разпнат на кръст и бил погребан,

5. Който слязъл в ада и в третия ден възкръснал от мъртвите,

6. Който се възнесъл на небесата и седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия.

7. Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите.

8. Вярвам в Светия Дух.

9. Вярвам в светата католическа (съборна) Църква, в общението на светиите,

10. в опрощаването на греховете,

11. във възкресението на плътта (на мъртвите),

12. във вечния живот. Амин.

 

 
 
"...Това е чистото и истинно благочестие, а именно, упование в Бога, съчетано със сериозен страх – страх, който както включва в себе си съзнателно страхопочитание, така и носи със себе си законно поклонение, както е предписано от закона. И трябва да бъде по-внимателно отбелязано, че всички хора безразборно отдават почит на Бога, но много малко наистина Го почитат. Отвсякъде има изобилие на показни церемонии, но искреността на сърцето е рядка."

                                                            Жан Калвин    "Институти..." 1:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изтеглете приложението на сайта "Покаяние" за Android.
 
Томас Мантън
 
 
Уилям Перкинс 
 
Ричард Бакстър
 
Хорациус Бонар
 
Уилям Гътри
 
Джеремая Бъроуз
 
 497г. РЕФОРМАЦИЯ - 2014 г.
 
Джон Флавъл
 
Джeймс Бюканън
 
Джонатан Едуардс
 
Джон Бъниан
 
Томас Уотсън
 
Жан Калвин
 
Стивън Чарнок
 
Джон Оуен
 
Томас Брукс
 
Хенри Скугъл
 
Ейбрахам Буут
 
Ричард Сибс
 
 
Джоузеф Алейн
 
Джон Райл
 
Ралф Венинг
 
Чарлз Спърджън
 
Джордж Уаитфийлд
 
 
Джон Уесли
 
Мартин Лутер
 
Видение за последното време - Д. Уилкерсън
 
Десятък или дарение?
 
Проповедта на планината
 
495г. от Реформацията
 
 
 
 
ЗА ПОКАЯНИЕТО - PDF
 
 
"Те тръгнаха и проповядваха покаяние."   Марк 6:12
 
 
 
 
 

 
 
Божията любов
 
 
 

 


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние."

 Матей 9:13


"Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние"

Лука 15:17


 
Аерозолни пръскания на отрова от небето
АЕРОЗОЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Chemtrails
 
С КАКВО НИ ПРЪСКАТ?
 
Свидетелства за Божия слава - текст, аудио и видео
  Господи, благослови България! - телевизионно благовестие      
  Вероучение за деца - видео курс по учебника на П. Бобчев от 1941 г.      
  За ересите - за някои от най-разпространените ереси в България      
eXTReMe Tracker
www.dtjarava.eu - Димитър Тодоров - Жарава, бащата на българската анимация разказва стъпка по стъпка историята на създаването и официално през 1948 г.